A Karate története

A karate-do egy indiai-kínai fejlődéstörténetű, okinawai eredetű pusztakezes harci művészet, amely feltehetően a XVII. század elején alakult ki a szigeten. Alapjául a kínai Shaolin-irány szolgált,  bár egyesek sziámi hatást is feltételeznek. Az eredetileg Okinawa-Te-nek nevezett (okinawai kéz) pusztakezes módszert később már karate-jutsu (kínai kéz művészete) néven ismerték. Amikor a művészet japánba került, az okinawaiak nagy felháborodására nevét úgy változtatták meg, hogy a KARA szót más jellel írták le, ami az azonos ejtés ellenére nem kínait, hanem "üreset" jelentett. A karate-do elnevezés tehát japán, szó szerinti jelentése: "üres Kezek útja", ahol az "út" (Do) szellemi utat, spirituális ösvényt, életutat, életmódot, gondolkozásmódot jelöl.
Az addig kizárólagosan Okinawán gyakorolt harci művészet 1921. március 6-án lépett ki a nyilvánosság elé, amikor Gichin Funakoshi és más mesterek bemutatót tartottak Japánban, elindítva ezzel a karate-jutsu nemzetközivé válását.

A Shotokan

Eredetileg Funakoshi mester költői álneve, aki Japánban tartózkodása kezdeti éveiben többek között verseléssel igyekezett eltartani magát. Ezt a nevet adta első dojójának. Az évek folyamán ezzel a névvel azonosították magát a stílust. Megjegyzendő, hogy Funakoshi sohasem hívta a stílusát shotokannak, mindig csak karaténak.

A karate oktatásánál öt jellemvonást tartott kiemelten fontosnak:

- jellem

- tisztelet

- önuralom

- akaraterő

- szorgalom

 

Bár Funakoshi mester maga is hozott változásokat az általa még okinawa szigetén gyakorolt művészetben (például a kyu és dan fokozatrendszerek bevezetése és kidolgozása), a mára oly jellemzően shotokan technikák létrejöttében mégis vezető tanítványainak, Nakayama, Kanazawa és Nishiyama senseieknek volt meghatározó szerepük. Az ő kezük nyomát viselik a hosszú és mély állások, védekezésnél a 45 fokos csípőtartás bevezetése, valamint új, okinawán teljesen ismeretlen állásformák, a kiba-dachi és a kokutsu-dachi, vagy éppen a sochin-dachi rendszerbe illesztése
A shotokan iskola az egyik legelterjedtebb stílus, mintegy 50 formagyakorlatot foglal magába.

A Fudokan

A Shotokan karate Fudokan tanát Prof. Dr. Ilija Jorga Shihan (10.dan) alapította 1980-ban.
A "fudokan" elnevezés magyarul azt jelenti: "a szilárd alapok háza"
E név azt hivatott érzékeltetni, hogy a Fudokan, a karate hagyományos szemléletmódját képviseli.

A Fudokan címer

  • • A sas eleme a levegő.
  • A sas a ravaszságot, az okosságot és az erőt jelképezi. Könnyedén, egyenletesen lebeg az égben, hogy aztán megsokszorozódott erővel csapjon le zsákmányára.
  • • A nap eleme a tűz.
  • A napból ered az energia és az élet. Ereje táplálja a földi életet, ám fékezhetetlen pusztításra is képes.
  • • A tigrisfej eleme a föld.
  • A tigris az erő, a gyorsaság és a kitartás szimbóluma. E tulajdonságokkal felruházva a vadon veszedelmes ragadozója.
  • • A hullám eleme a víz.
  • A hullámok a hajlékonyság és a romboló erő jelképei. Az alapelv a hajlékonyság: könnyeden csúszik hátra, majd energikusan tér vissza.

A négy elem elválaszthatatlan egymástól. Segítségünkre vannak földi életünk sikeres alakításában, s nem csupán a karate területén.

A Fudokan stílus magyarországi képviselője Dr. Shihan Nánai Ferenc (8.dan), a Magyar Fudokan Szövetség vezetője.